Đội ngũ đầu bếp

Liu Shi Da

Bếp Trưởng

Xem video

LIU SHI DA

Bếp Trưởng

TRẦN QUANG TRỌNG

Bếp phó