Đội ngũ đầu bếp

LI CHEN BO

Bếp Trưởng

Xem video

LI CHEN BO

Bếp Trưởng

Liu Shi Da

Bếp phó

ZHU JIN MIAO

Bếp phó